Posláním této služby je dlouhodobá, strategická podpora malých a středních firem:

 • Podnikatelské poradenství pro malé a střední podniky – strategie, marketing, organizace a řízení
 • Poradenství a spolupráce při zvyšování výkonnosti podniku, při zpracování finančně ekonomických analýz, controllingu
 • Úvěrové poradenství dle specifikace v první skupině mých služeb
 • Spolupráce při vyhledávání zahraničních partnerů.
 • Zprostředkování služeb v oblasti vytváření optimální „korporátní identity“, což zahrnuje………………………………. „Kdo není na trhu správně vidět, jakoby nebyl…“

Pojďme se nezávazně setkat a nad dobrou kávou prodiskutovat, zda se Vaše konkrétní potřeby potkávají s mým know-how!

Působím zejména v Praze a okolí, cca do 50 km dojezdné vzdálenosti.

Ekonomické poradenství pro Vaši firmu na míru

1.Firemní strategie

  • Vize
  • Mise/Poslání
  • Strategie
  • Plánování (krátkodobé a dlouhodobé poradenství)
  • Hodnoty společnosti
  • Cíle
  • Obchodní modely
  • SWOT analýza


2.Procesní řízení

  • Mapování procesů
  • Časování procesů
  • Optimalizace procesů
  • Odstraňování úzkých hrdel


3.Reporting a Controlling

  • Definice klíčových parametrů výkonnosti (KPI´s)
  • Nastavení KPI´s
  • Výkonnostní modely
  • Finanční modely